Global Geology
        首页        期刊介绍        编 委 会        投稿须知        期刊订阅        联系我们        留 言 板       English

 

在线办公系统

   作者投稿
  作者查稿
   专家审稿
   编委审稿
  编辑办公
  主编办公
 

期刊在线阅读

  当期目录
  论文检索
  过刊浏览
  论文下载排行
  论文点击排行
   Email Alert
   
文章快速检索  
  高级检索
世界地质(英文版)编委会名单

名誉主编:李廷栋 LI Ting-dong 
主 编:孙 革 SUN Ge 
副 主 编:孙春林 SUN Chun-lin 刘嘉麒 LIU Jia-qi D. L. Dilcher(美) V. Mosbrugger(德) 
编 委 (按姓氏笔画为序): 
王成文 WANG Cheng-wen     王克卓 WANG Ke-zhuo     王璞珺 WANG Pu-jun 
刘 财 LIU Cai    刘永江 LIU Yong-jiang     刘招君 LIU Zhao-jun     
刘树文 LIU Shu-wen     刘福来 LIU Fu-lai     刘嘉麒 LIU Jia-qi 
吕建生 LU Jian-sheng     孙 革 SUN Ge     孙丰月 SUN Feng-yue 
孙建国 SUN Jian-guo     孙春林 SUN Chun-lin     孙友宏 SUN You-hong 
孙跃武 SUN Yue-wu     朱茂炎 ZHU Mao-yan     任 东 REN Dong 
吴福元 WU Fu-yuan     李守义 LI Shou-yi     李绪俊 LI Xu-jun 
杨宝俊 YANG Bao-jun     陈剑平 CHEN Jian-ping     林 君 LIN Jun 
张兴洲 ZHANG Xing-zhou     金 巍 JIN Wei     赵国春 ZHAO Guo-chun 
赵勇胜 ZHAO Yong-sheng     徐学纯 XU Xue-chun     殷 琨 YIN Kun 
曹 林 CAO Lin     梁一鸿 LIANG Yi-hong     董连慧 DONG Lianhui    
董枝明 DONG Zhi-ming  董德明 DONG De-ming  程德福 CHENG De-fu 
M. A. Akhmetiev(俄)     D. L. Dilcher(美)     K. R. Johnson(美) 
B. J. Lee (韩)     G. L. Kirillova(俄)     V. Mosbrugger(德)     
H. Okada(日) I. I. Pospelov(俄) A. C. Scott(英)

 

最 新 动 态

 
 
投稿绿色通道
世界地质(英文版)获“2016年度中国高校优秀科技期刊”奖
《世界地质》英文版进入高校科技期刊精品工程第二批入选名单
网站开通与严正声明
网站开通
             更多 
 

友 情 链 接

 
 
   中国知网(CNKI)
   万方数据库
             更多 
 
版权所有 © 《世界地质(英文版)》编辑部
地址:长春市西民主大街938号 邮编:130026 电话:0431-88502587
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发  技术支持:support@magtech.com.cn